FACULTY
Institute for Fusion Theory and Simulation
Wei Zhang
Assistant Professor
Ph. D. Zhejiang University, 2017
Research: Plasma physics and controlled fusion
E-mail: wzhang_ifts@zju.edu.cn
Personal Homepage
Yong Xiao
Professor
Ph. D. Massachusetts Institute of Technology, 2006
Research: Plasma Physics
E-mail: yxiao@zju.edu.cn
Personal Homepage
Wei-Wen Xiao
Tenure-track Research Professor
Ph. D. Southwestern Institute of Physics, 2009
Research: Plasma Physics
E-mail: wwxiao@zju.edu.cn
Personal Homepage
Hui-Chun Wu
Professor
Ph. D. Institute of Physics, CAS, 2006
Research: Plasma Physics
E-mail: huichunwu@zju.edu.cn
Personal Homepage
Zheng-Mao Sheng
Professor
Ph. D. Zhejiang University, 1994
Research: Plasma Physics
E-mail: zmsheng@zju.edu.cn
Personal Homepage
Zhi-Yong Qiu
Professor
Ph. D. University of Science and Technology of China, 2010
Research: Plasma Physics
E-mail: zqiu@zju.edu.cn
Personal Homepage
Zhi-Wei Ma
Professor
Ph. D. University of Alaska, 1994
Research: Plasma Physics
E-mail: zwma@zju.edu.cn
Personal Homepage
Guo-Yong Fu
Professor
Ph. D. University of Texas, 1988
Research: Plasma Physics
E-mail: gyfu@zju.edu.cn
Personal Homepage
Liu Chen
Professor
Ph. D. University of California, Berkeley, 1972
Research: Plasma Physics
E-mail: liuchen@zju.edu.cn
Personal Homepage

Add: No. 8 Hainayuan Building, Zijingang Campus, Zhejiang University, 866 Yuhangtang Rd, Hangzhou, 310027, P.R. China   

Tel: +86-571-87953325

Fax: +86-571-87951895

Email: yongyi@zju.edu.cn

Copyright © 2018 School of Physics, Zhejiang University   Powered by: chingo      Login