ALUMNI
ALUMNI


 Member of Chinese Academy of SciencesKan-Chang Wang


Gong-Shu Gu
Xue-Lin Wu
Chien-Shiung Wu
Ning Hu
He-Fu Lu
Kai-Jia Cheng
Xue-Jin Xie
Ji-Min Hu
Zhi-Jian Li
Tsung-Dao Lee
Xiao-Wei Tang
Min Lv
Xian-Tu He
Xian-Hui Chen
Yi-Peng Jing
Ming-Xing Luo
Shi-Yao Zhu
Yu-Gang Ma
Jian-Yu Wang

Add: No. 8 Hainayuan Building, Zijingang Campus, Zhejiang University, 866 Yuhangtang Rd, Hangzhou, 310027, P.R. China   

Tel: +86-571-87953325

Fax: +86-571-87951895

Email: yongyi@zju.edu.cn

Copyright © 2018 School of Physics, Zhejiang University   Powered by: chingo      Login