FACULTY
Institute of Optics and Quantum Information
Yan-Hao Tang
Tenure-track Research Professor
Ph.D. Michigan State University, 2017
Research: 2D quantum materials
E-mail: yanhaotc@zju.edu.cn
Personal Homepage
Jie Li
Tenure-track Research Professor
Ph.D. Queen’s University, Belfast, UK, 2013
Research: Quantum Optics
E-mail: jieli007@zju.edu.cn
Personal Homepage
Si-Han Zhao
Tenure-track Research Professor
Ph. D. Nagoya University, 2015
Research: Nanomaterials, optics, electrical transport
E-mail: sihanzhao88@zju.edu.cn
Personal Homepage
Yi-Pu Wang
Tenure-track Research Professor
Ph.D. Beijing Computational Science Research Center, CAEP, 2018
Research: Optics
E-mail: yipuwang@zju.edu.cn
Personal Homepage
Zhao-Ju Yang
Tenure-track Research Professor
Ph. D. Nanyang Technological University, Singapore, 2017
Research: Optics
E-mail: zhaojuyang@zju.edu.cn
Personal Homepage
Chao Song
Assistant Professor
Ph. D. Zhejiang University, 2020
Research: Optics
E-mail: chaosong@zju.edu.cn
Personal Homepage
Lei Ying
Tenure-track Research Professor
Ph.D. Arizona State University, 2016
Research: Quantum Nanophotonics
E-mail: leiying@zju.edu.cn
Personal Homepage
Shi-Yao Zhu
Professor, Member of CAS
Ph. D. Shanghai Jiaotong University, 1986
Research: Optics
E-mail: syzhu@zju.edu.cn
Personal Homepage
De-Long Zhang
Tenure-track Research Professor
Ph.D. Purdue University, 2014
Research: Optics
E-mail: dlzhang@zju.edu.cn
Personal Homepage
Jian-Qiang You
Cheung-Kong Professor, MOE
Ph. D. Institute of Solid State Physics, CAS, 1997
Research: Optics
E-mail: jqyou@zju.edu.cn
Personal Homepage
Bo Yan
Associate Professor
Ph. D. Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, CAS, 2009
Research: Optics
E-mail: yanbohang@zju.edu.cn
Personal Homepage
Da-Wei Wang
Tenure-track Research Professor
Ph. D. The Chinese University of Hong Kong, 2012
Research: Optics
E-mail: dwwang@zju.edu.cn
Personal Homepage
Zhi-Chao Ruan
Professor
Ph. D. Royal Institute of Technology, 2007
Research: Optics
E-mail: zhichao@zju.edu.cn
Personal Homepage
Jun Jing
Professor
Ph. D. Shanghai Jiaotong University, 2007
Research: Optics
E-mail: jingjun@zju.edu.cn
Personal Homepage

Add: No. 8 Hainayuan Building, Zijingang Campus, Zhejiang University, 866 Yuhangtang Rd, Hangzhou, 310027, P.R. China   

Tel: +86-571-87953325

Fax: +86-571-87951895

Email: yongyi@zju.edu.cn

Copyright © 2018 School of Physics, Zhejiang University   Powered by: chingo      Login