FACULTY
Institute of Optical and Electronic Physics
Jun-Xiang Zhang
Professor
Ph. D. Shanxi University, 1999
Research: Optics
E-mail: junxiang_zhang@zju.edu.cn
Personal Homepage
Lin-Hua Ye
Associate Professor
Ph. D. Zhejiang University, 2006
Research: Optics
E-mail: lhye@zju.edu.cn
Personal Homepage
Zhao-Ying Wang
Associate Professor
Ph. D. Zhejiang University, 2003
Research: Optics
E-mail: zhaoyingwang@zju.edu.cn
Personal Homepage
Li-Gang Wang
Professor
Ph. D. Hong Kong Baptist University, 2005
Research: Optics
E-mail: lgwang@zju.edu.cn
Personal Homepage
Bai-Liang Pan
Professor
Ph. D. Zhejiang University, 2003
Research: Optics
E-mail: pbl66@zju.edu.cn
Personal Homepage
Dao-Mu Zhao
Qiushi Distinguished Professor
Ph. D. Zhejiang University, 2002
Research: Optics
E-mail: optics@zju.edu.cn
Personal Homepage
Hui-Zhen Wu
Qiushi Distinguished Professor
Ph. D. University of Manchester, 1995
Research: Applied Physics
E-mail: hzwu@zju.edu.cn
Personal Homepage
Xuan-Hui Lu
Professor (emeritus)
Ph. D. Zhejiang University, 2003
Research: Applied Physics
E-mail: xhlu@zju.edu.cn
Personal Homepage
Kai-Kai Huang
Associate Professor
Ph. D. Peking University, 2007
Research: Applied Physics
E-mail: huangkaikai@zju.edu.cn
Personal Homepage
Guo-Guang He
Associate Professor
Ph. D. The University of Fukui, 2004
Research: Applied Physics
E-mail: gghe@zju.edu.cn
Personal Homepage

Add: No. 8 Hainayuan Building, Zijingang Campus, Zhejiang University, 866 Yuhangtang Rd, Hangzhou, 310027, P.R. China   

Tel: +86-571-87953325

Fax: +86-571-87951895

Email: yongyi@zju.edu.cn

Copyright © 2018 School of Physics, Zhejiang University   Powered by: chingo      Login